Nowe wytyczne AEO

15 września 2011 weszły w życie nowe wytyczne dotyczące prowadzenia postępowania o wydanie świadectwa AEO w zakresie etapu związanego z przyjęciem wniosku. Stanowią one pomoc dla funkcjonariuszy celnych. Przedsiębiorcy zamierzający złożyć wniosek AEO lub uzupełnienie do wniosku, powinni zapoznać się wytycznymi.