Doradztwo AEO

Twoja firma jest częścią międzynarodowego łańcucha dostaw tj.: eksporterem, importerem, przewoźnikiem, spedytorem, agencją celną, prowadzącym magazyn celny lub producentem towarów przeznaczonych na eksport?

Chcesz zostać upoważnionym przedsiębiorcą (AEO) i mieć korzyści:

• oszczędzać czas i pieniądze korzystając z ułatwień w imporcie i eksporcie
• mieć mniej kontroli celnych i spokojnie prowadzić działalność
• obniżyć kwoty zabezpieczeń i poprawić swoją płynność finansową
• zmniejszyć koszty i samodzielnie dokonywać odpraw celnych
• być postrzeganym jako wiarygodna firma i pozyskać nowych parterów biznesowych

Możesz uzyskać status AEO (kiedyś certyfikat AEO, obecnie pozwolenie AEO):

• pozwolenie AEOC – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych
• pozwolenie AEOS – upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
• pozwolenie AEOF – AEOC + AEOS

Jeżeli chcesz uzyskać pozwolenia AEO szybko i małym nakładem pracy, skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów.

Od 2009r. skutecznie pomogliśmy dziesiątkom firm w uzyskania statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO).
Oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania AEO tj. przygotowanie do AEO (spełnienie wymogów i kryteriów AEO), wdrożenie AEO, wsparcie w trakcie audytu AEO.

Etap 1 – przygotowanie przedsiębiorstwa do uzyskania pozwolenia AEO

• uzyskanie numeru EORI
• założenie konta w PUESC
• doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju pozwolenia AEO
• identyfikacja adekwatnych kryteriów
• audyt istotnych z perspektywy AEO obszarów działalności firmy
• ocena przygotowania przedsiębiorstwa
• przeszkolenie pracowników

Etap 2 – wdrożenie systemu AEO

• przeprowadzenie samooceny, analizy ryzyka
• przygotowanie lub uzupełnienie procedur, w oparciu o przepisy prawa celnego, normę ISO 27001 oraz ISO 28000
• opracowanie lub dostosowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI)
• przygotowanie kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy (kwestionariusza AEO), wniosku AEO oraz innych wymaganych dokumentów
• przygotowanie pracowników do audytu AEO przeprowadzanego przez Izbę Administracji Skarbowej (IAS)

Etap 3 – wsparcie w trakcie audytu AEO

• asysta podczas audytu prowadzonego przez IAS
• pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz wyjaśnień
• pomoc we wdrożeniu ewentualnych zaleceń organu
• reprezentacja przed organami celnymi
• wsparcie w kwestiach spornych

Chętnie i efektywnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń. Zapraszamy na szkolenia AEO i inne szkolenia celne.