Nasi eksperci

Monika Michasiewicz

Jest doświadczonym przedsiębiorcą, doradcą, agentem celnym i audytorem oraz certyfikowanym trenerem. Zarządza projektami, prowadzi audyty celne i bezpieczeństwa, analizuje procesy i ryzyko związane z ich realizacją oraz współpracuje z organami celnymi.

Od 2008r. skutecznie wspiera przedsiębiorców ubiegających się o certyfikat/ pozwolenie AEO w spełnieniu wymogów i kryteriów określonych przepisami prawa celnego. Pomaga optymalizować procesy, analizować i minimalizować ryzyko oraz podnosić bezpieczeństwo procesów związanych z obrotem międzynarodowym.

Pracując wiele lat w doradztwie biznesowym i finansowym zdobyła szerokie doświadczenie w projektach prowadzonych na zlecenie małych, średnich i dużych polskich oraz międzynarodowych firm z różnych branż, w szczególności TSL, motoryzacyjnej, lotniczej, technologicznej, FMCG, meblowej, chemicznej i odzieżowej.

Monika była głównym ekspertem w Deloitte w Polsce, specjalizującym się w zagadnieniach celnych mających kluczowe znaczenie w postępowaniu AEO. Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki bezpiecznego łańcucha dostaw publikowanych zarówno w specjalistycznych magazynach, jak i prasie codziennej.
Jako doświadczony trener biznesu efektywnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców.

Wierzy, że: “Nie ma problemu, którego nie można rozwiązać, czasami jest taki, którego nie możemy rozwiązać sami”.

Michał Maziuk

Jest specjalistą bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych z ponad 20 letnim doświadczeniem, certyfikowanym audytorem wiodącym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg. ISO 27001 oraz audytorem ISO 27002, ISO 27005, IS0 31000, PCI DSS.

Uczestniczył w kompleksowych wdrożeniach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w oparciu o ISO 27001, pomagał firmom z różnych branż w przygotowaniach do certyfikacji. Projektuje i audytuje systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Michał wspiera przedsiębiorstwa ubiegające się o status AEO w spełnieniu kryteriów i wymogów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych (RODO). Posiada wieloletnie doświadczenie jako dyrektor Działu audytu i bezpieczeństwa oraz konsultant w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji. Był głównym m.in. konsultantem i szefem Działu Bezpieczeństwa Informacji w BizTech Konsulting S.A., Dasoft S.A.

Posiada praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych, audytów bezpieczeństwa oraz opracowywaniu i weryfikacji polityk bezpieczeństwa.