Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowego łańcucha dostaw. Doradztwo AEO

Jesteś producentem, eksporterem, importerem, przewoźnikiem, spedytorem?

Chcesz zwiększyć efektywność w zarządzaniu Twoją firmą, zdobyć nowych klientów, usprawnić procesy, wzmocnić bezpieczeństwo, posiadać ułatwienia celne, podnieść płynność finansową? Chcesz uzyskać pozwolenie AEO lub inne pozwolenie na uproszczenia celne?

Wiemy jak Ci pomóc to osiągnąć.
AUDYTY · WDROŻENIA · DORADZTWO · SZKOLENIA

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Projekty realizujemy w o oparciu o nasz autorski program zarządzania procesowego

Warto z nami pracować

 • wszystkie nasze projekty zakończyły się sukcesem klienta
 • podchodzimy indywidualnie do firmy i projektu
 • szukamy efektywnych, dopasowanych do możliwości firmy rozwiązań
 • jesteśmy elastyczni i działamy według jasnych reguł
 • oszczędzany Twój czas i pieniądze firmy
 • działamy szybko i skutecznie
 • kochamy to, co robimy

Doradztwo

dla firm będących eksporterem, importerem, przewoźnikiem, spedytorem, agencją celną, prowadzących magazyn celny, producentem towarów eksportowych

Doradztwo AEO

Pomożemy Ci uzyskać status AEO, zostać upoważnionym przedsiębiorcą!

Od prawie 15 lat doradzamy w AEO, jeśli chcesz uzyskać pozwolenia AEO szybko i małym nakładem pracy, skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów.

 

Doradztwo celne

Pomożemy Ci:

 • zarabiać sprzedając swoje towary poza UE (eksport)
 • rozpocząć import towarów lub materiałów do produkcji spoza UE
 • szybko uzyskać pozwolenie na stosowanie jakiejś procedury celnej
 • i inne w zakresie doradztwa celnego!

Bezpieczeństwo

Chcesz, aby Twoja firma była bezpieczna? Masz wątpliwości, czy wdrożone procedury bezpieczeństwa są skuteczne? Zastanawiasz się jak zbudować skuteczny system ochrony fizycznej w Twojej firmie?

Pomożemy Ci w kwestii bezpieczeństwa Twojej firmy – Posiadamy olbrzymie doświadczenie i wiedzę!

Spedycja i logistyka

Chesz poprawić kontrolę nad procesami transportu, spedycji i logistyki? Pragniesz minimalizować ryzyko kosztów oraz sposobów na obniżenie kosztów procesów? Nie wiesz gdzie i jak szukać solidnych podwykonawców TSL?

Pomożemy Ci w każdej kwestii związanej ze spedycją i logistyką, mamy wiedzę i doświadczenie!

Szkolenia

W celu skutecznej realizacji celów szkolenia prowadzimy je w formie warsztatów przygotowanych specjalnie dla Państwa,
z uwzględnieniem i dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa.

Szkolenia AEO

Zostań upoważnionym przedsiębiorcą– szkolenie dla podmiotów ubiegających się o pozwolenie AEO.
Celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorstwa do sprawnego uzyskaniania pozwolenia AEO…

Szkolenia celne

Proponujemy Państwu szkolenia dostosowane do konkretnch oczekiwań Państwa firmy. Szkolenie przygotowane i przeprowadzone zgodnie z Państwa zamówieniem, pozwoli skutecznie zrealizować założone cele…

Szkolenia z bezpieczeństwa

Dokładnie analizujemy sytuację firmy, potencjalne ryzyka oraz potrzeby. Na tej podstawie przygotowujemy szkolenia, które pomagają w podniesieniu świadomości bezpieczeństwa wśród kadry zarządzającej oraz pracowników…

Szkolenia ze spedycji i logistyki

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiedzą z jakimi problemami borykają się działy transportu, spedycji i logistyki oraz osoby nimi zarządzające. Nie są nam obce wyzwania jakie stoją przed firmami, które zlecają transport, spedycję czy magazynowanie towarów firmom zewnętrznym z branży TSL… Zapoznaj się ze szkoleniem.

Baza wiedzy

Aktualności

Status AEO obowiązuje także poza UE

Status AEO obowiązuje także poza UE W celu zapewnienia bezpiecznego łańcucha dostaw kraje Unii Europejskiej muszą współpracwać z innymi krajami. W tym celu UE podpisuje umowy z krajami trzecimi dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO.  Program AEO został opracowany na podstawie standardów bezpieczeństwa - SAFE Framework, które zostały przyjete przez wszystkie kraje WCO (Światowej Organizacji Ceł). Tym samym programy wdrażane w innych krajach są zbliżone. Dzięki temu korzyści i ułatwienia nadawane upoważnionym przedsiebiorcom w krajach UE mogą być uznawane poza...

Zmiany w przepisach celnych 1 maja 2016

Zmiany w przepisach celnych 1 maja 2016 Od 1 maja 2016r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy prawa celnego. Obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) został zastąpiony Unijnym Kodeksem Celnym (UKC). Tym samym straciły moc...

czytaj dalej

Nowy rok = nowy kwestionariusz AEO

Nowy rok = nowy kwestionariusz AEO Od 2 stycznia 2012r. obowiązuje nowy kwestionariusz postępowania audytowego. Kwestionariusz został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21. 12. 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu...

czytaj dalej

Nowe wytyczne AEO

Nowe wytyczne AEO 15 września 2011 weszły w życie nowe wytyczne dotyczące prowadzenia postępowania o wydanie świadectwa AEO w zakresie etapu związanego z przyjęciem wniosku. Stanowią one pomoc dla funkcjonariuszy celnych. Przedsiębiorcy zamierzający złożyć wniosek AEO...

czytaj dalej

Upoważniony Przedsiębiorca (eng. Authorised Economic Operator – AEO).

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach celnych. Na mocy art. 5a Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) została powołana instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy. Celem wprowadzenia tej zmiany było podniesienie bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego.
Czytaj dalej

Referencje

We worked with Mrs Monika Michasiewicz-Krzatala from the company KAV for 2 years.
She assisted our company SWM Poland (Strykow) in the renewal of our AEO F certification.
She conducted an audit in all the departments ... she guided us efficiently in the improvement of our processes.
Her deep knowledge in customs topics and her good relationship with people in Customs Administration are very good asset.

Corinne Camboni
Customs & Tax Deputy Director
SWM INTL

W efekcie przeprowadzonego audytu Spółka otrzymała szczegółowy raport zawierający wnioski z przeprowadzonej analizy procesów oraz rekomendacje dotyczące sposobu zabezpieczenia i zarządzania poszczególnymi obszarami potencjalnego ryzyka.

Ze względu na efektywną współpracę, K.A.V. będzie wspierać DPD Polska w dalszych przygotowaniach do postępowania w sprawie uzyskania statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy.

Krzysztof Porębski
Członek Zarządu
Tomasz Swat
Członek Zarządu
DPD Polska Sp. z o.o.

Podczas projektu Monika Michasiewicz-Krzątała, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień celnych istotnych w procesie AEO. Potrafiła przejrzyście zaprezentować kwestie związane z AEO zarówno kierownictwu, jak i pracownikom operacyjnym TNT. Bardzo dobra komunikacja z zespołem projektowym pomogła w sprawnym przeprowadzeniu projektu.

Iwona Skwarska 
Dyrektor finansowy 
TNT Express Worldwide

W trakcie realizacji projektu Pani Monika Michasiewicz-Krzątała wykazała duży profesjonalizm oraz doświadczenie w postępowaniach AEO. Dzięki bardzo dobrej komunikacji z zespołem a .hartrodt (Polska) Sp. z o.o. oraz dobrej organizacji pracy, projekt został przeprowadzony bardzo sprawnie, bez uszczerbku dla bieżącej działalności Spółki.

Robert Marszałek
Prezes zarządu
a. hartrodt (Polska) sp. z o.o

Pani Monika Michasiewicz-Krzątała wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień AEO i sprawnie przeprowadziła prace związane z ww. oceną, nawiązała dobry kontakt z osobami auditowanymi i w jasny sposób przedstawiła interpretację wymagań zawartych w kwestionariuszu samooceny AEO.

Justyna Śliwińska-Fąs
Dyrektor ds. .Jakości 
Raben Polska Sp.z o.o.

Eksperci K.A.V. wspierali Ordipol Sp. z o.o. na etapie przygotowania oraz w trakcie postępowania w sprawie uzyskania świadectwa AEO.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała, Spółka pozytywnie przeszła audyt Izby Celnej i uzyskała certyfikat AEOF

Andrzej Ptasik
Customs and Transport Manager
Lucyna Okal
Customs Manager
Ordipol Sp. z o.o.

Informujemy, że firma K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała ... jest godnym zaufania partnerem ...
Dobrze wywiązuję się z przyjmowanych zleceń i potrafi dopasować się do potrzeb Klienta. Podstawą kontaktów z K.A.V. jest rzetelność i fachowość, które połączone są z zaangażowaniem we współpracę z Klientem. 
Miła i kompetentna obsługa stanowią wizytówkę firmy, a wszelkie usługi realizowane są na wysokim poziomie."

Piotr Tefelski
Prezes Zarządu
Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
Romuald Ciszkiewicz
Członek Zarządu
Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
Dzięki doświadczeniu i wiedzy ekspertów K.A.V. Spółka uzyskała wiedzę na temat kryteriów i wymogów AEO, potencjalnych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością oraz rekomendacje potrzebnych zmian.

Badanie gotowości Spółki do przystąpienia do procesu certyfikacji oraz opracowanie strategii i planu działań umożliwiło Spółce podjęcie dalszych kroków w celu uzyskania certyfikatu AEOF.

Jan Różycki
Kierownik Działu Przewozów
Drogowych Cargo
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów K.A.V. nasza firma wystąpiła o certyfikat AEO dobrze przygotowana. Profesjonalne wsparcie K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała pozwoliło na pozytywne przejście audytu Izby celnej i uzyskanie przez Logmaster certyfikatu AEOC.

Tomasz Wardak
Prezes Zarządu
Logmaster Sp. z o.o.

Firma cargo-partner spedycja sp. z o.o. chciałaby serdecznie podziękować K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała za wspieranie spółki w postępowaniu w sprawie uzyskania świadectwa AEO-C, które to zostało przyznane spółce w dniu 15 maja 2009r.

Michał Kućmiński
Dyrektor ds. Finansów i Administracji
cargo-partner spedycja sp. z o.o.

Eksperci K.A.V. swoją wiedzą i doświadczeniem wparli pracowników Spółki w pracach nad przygotowaniem Zentis Polska do certyfikacji AEO.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała, Zentis Polska Sp. z o.o. była dobrze przygotowania do postępowania AEO i sprawnie przeszła proces certyfikacji uzyskując AEOC.

Krzysztof Bogdanowski
Dyrektor Logistyki
Zentis Polska Sp. z o.o.

Doświadczenie i wiedza K.A.V. w obszarze dotyczącym AEO, umożliwiła efektywne przygotowanie naszej firmy do wystąpienia o certyfikat AEOF. 

Dzięki zaangażowaniu oraz profesjonalnemu wsparciu K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała DeLaval Operations Sp. z o.o. jako pierwsza Spółka w Grupie DeLaval uzyskała certyfikat AEOF.

Piotr Koźmiński
Prezes Zarządu
DeLaval Operations Sp. z o.o.

K.A.V. pomogła w uzupełnieniu istniejącej dokumentacji, opracowaniu brakujących procedur, w szczególności procedur celnych, dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów K.A.V., którym dzielili się podczas projektu, nasza firma wystąpiła o certyfikat AEO dobrze przygotowana.

Michał Szczęśniak
Dyrektor ds. Wdrożeń Rozwoju Organizacji
Metaltech-Piasecki Sp. j.

K.A.V Monika Michasiewicz- Krzatała wspierała MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w procesie przygotowania do uzyskania pozwolenia AEO.

W efekcie audytu znacząco wzrósł poziom wiedzy dotyczący postępowania AEO oraz wymagań, które Spółka musi spełnić.

Marcin Kuchniarz
Logistics Manager TPOL
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,